Tisztelt Partnerünk/Leendő Partnerünk!

 

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a takarmány előállító üzemek fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása érdekében az elavult technológiai módszerek fejlesztésére, a vállalati hatékonyság növelésére.

Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása VP3-4.2.1.3-2

Célja: A Felhívás célja a haszon- és a kedvtelésből tartott állat takarmányozását szolgáló termékek előállítását és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházások támogatása. A haszonállat-takarmány gyártás (előállítás) egyre intenzívebb és koncentráltabb technológiája, valamint üzemelési megoldásai új követelményeket támasztottak a takarmánygyártás irányába. Ennek megfelelően a Felhívás a megfelelő beltartalmi értékű és minőségű alapanyagokból minőségi takarmányokat előállító üzemek fejlesztését, kapacitásbővítését, illetve új üzemek létrehozását kívánja támogatni.

A Felhívás keretében a TEÁOR 109 besorolás szerinti („Takarmány gyártása”) tevékenységekhez kapcsolódó, takarmány előállítást szolgáló projektek támogathatóak.

A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:
– Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

– A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
-Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

-A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

-A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

-Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.
– telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);

– a takarmány előállítás végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása

Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket együttesen teljesítő, a TEÁOR 109 besorolás szerinti, takarmány előállítási tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők:
– Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amennyiben:

  1. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.9

  2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik.

  3. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2309 árucsoportba

tartozó), haszon- és kedvtelésből tartott állatok takarmányozására szolgáló termékek előállítására irányul.

A pályázatok kizárólag elektronikus úton, 2021. október 27-től nyújthatóak be.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 09. Második szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23. Harmadik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7. Negyedik szakasz: 2021. december 08. – 2021. december 21.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke:
– a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
– a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Jelen Pályázati felhívásban szereplő projectek megvalósításához Cégcsoportunk a pályázatírástól a teljes megvalósításig áll az Ön rendelkezésére.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen bennünket!