„…a gondolattól a megvalósulásig…”

Sinte Group az üzembiztos megoldás!

 

Tevékenységünk magába foglalja a szaktanácsadástól a tervezésen keresztül a technológiai folyamatokhoz szükséges anyagok, gyártmányok, berendezések gyártását, beszerzését – egyedi tervezését, helyszíni szerelését, üzembe helyezését, dokumentálását.

3D-s felmérésen alapuló tervezés – Látni a jövőt!

A 3D lézerszkennerrel készített helyszíni felmérés pontos és hiánytalan.

Segítségével az elkészült tervek és a majdani kivitelezés is sokkal magasabb színvonalú.

Partnereink a szkennelt állomány, valamint a 3-dimenziós tervezőprogram együttes használatának köszönhetően, különösen látványos terveket kapnak a megrendelt projektről.

részletek

Silótelepek kivitelezése

A mezőgazdaságban megtermelt termények tárolására alkalmas eszközök az acélsilók.
A silók elengedhetetlen eleme a szellőztető rendszer, mely növeli a termény tárolhatóságát, gabonahűtő berendezés is csatlakoztatható hozzá, szükségtelenné téve az időszakonkénti forgatást és gázosítást.
A kivitelezést minden esetben építészeti, technológiai tervezés előzi meg. 
Az alkalmazott terménykezelő, anyagmozgató és tároló technológia kiválasztása egy igen körültekintő egyeztetés, tervezés eredményeként tehető meg.

részletek

Szárítótelepek kivitelezése

A termény tartósítás ősi eszköze a nedvesség tartalom csökkentése a szárítás.
Ezt ma már fejlett, korszerű berendezések segítségével valósítjuk meg.
Kivitelezői pályafutásunk során többféle szárító berendezés telepítésében vettünk részt, így szerezve értékes tapasztalatokat, melyeket ügyfeleink javára fordítva szakszerű tanácsot tudunk adni a célok elérésére alkalmas szárító berendezés típusának és teljesítményének kiválasztásakor.
A kiválasztott terményszárítóhoz illesztjük a szükséges anyagmozgató berendezéseket, valamint tisztító gépeket, tárolókat.
Igényeknek megfelelően elkészítjük a szükséges technológiai és építészeti terveket a hatályos szabályozások szerint, majd elvégezzük és koordináljuk a kivitelezést

részletek

Vetőmagüzemi kivitelezés

Cégünk a vetőmagok és a gabonafélék tisztítására, osztályozására és feldolgozására optimalizált üzemek kivitelezését vállalja.
A vetőmagüzemi berendezések beépítésének ismerete speciális szakértelmet igényel, amelyet a Lak-Alarm Kft.  szakemberei, több mint 20 éves kivitelezői tevékenység során megszereztek.  
Beszállítói kapcsolatainkon keresztül teljes gépsorokat kínálunk. Mérnök- és kivitelező csapatunk teszi lehetővé számunkra, hogy kulcsrakész létesítményeket tervezzünk és építsünk.
Partnereinkkel együtt, közös küldetésünk az, hogy időben és költségvetésben a lehető legjobb megoldásokkal szolgáljunk.

részletek

Ipari porelszívó rendszerek

Takarmány gyártásban és terményfeldolgozásban a különféle anyagokat (gabonafélék, durva porok, finom porok, pelletek stb.) őrölik, adagolják, mérik, és összekeverik.
A Lak-Alarm Kft. speciális berendezéseket kínál az alapanyagok, adalékanyagok és melléktermékek kezelésére, pormentesítésére, betáplálására, továbbítására, keverésére és ömlesztett mozgatására, biztosítva a teljesítményt, kopásállóságot, valamint az egyszerű, gyors és tiszta karbantartást.
Partnereinkkel együtt, közös küldetésünk az, hogy időben és költségvetésben a lehető legjobb megoldásokkal szolgáljunk.

részletek

Ipari üzemi kivitelezések

 

A vállalkozás az elmúlt években több alkalommal töltötte be a generál kivitelező szerepét, jellemzően takarmányfeldolgozó üzemek, üzemcsarnokok építésénél.

Érthető a megrendelők azon igénye, miszerint szeretnék a folyamatokat a sok résztvevő vállalkozás helyett egyetlen, megbízható, a kivitelezés mellett a koordinációt is végző cég kezébe adni.

Munkánk során ennek megfelelően jól működő kapcsolatokat alakítottunk ki, tervező, kivitelező vállalkozásokkal, valamint az együttműködő hatóságokkal.

Ma már a Cégcsoport szakemberei a szaktanácsadástól a tervezésen, a gyártáson keresztül a kivitelezésig minden munkafázist elvégeznek.

részletek

Malomipari kivitelezés

 

A szakszerűen tárolt és megfelelően előkészített gabonafélékből malmi őrlési eljárással állítanak elő termékeket. Eltérő előkészítést és őrlést alkalmaznak a különböző magvak, gabonafélék esetében.

A technológiák kiválasztásánál fontos szerepet játszanak a minőségbeli igények a környezetvédelem, gazdaságosság, élelmiszerbiztonsági előírások.

A gyártócégek kínálatából, a kitűzött cél megvalósítására leginkább alkalmas gépeket választjuk ki és tervezzük be a jövendőbeli üzembe, legyen az hengerszék, szita, vagy anyagmozgató berendezés.

részletek

Ipari automatizálás

 

Bármely gyártó folyamat, csak egy jó vezérléssel lehet teljes.

Megtervezett és gépészetileg, építészetileg kivitelezett üzemeinket PLC-vezérléssel egészítjük ki, mely magában foglalja az anyagmozgatás, be és kiadagolás, mérlegelés, tárolás irányítását naplózását, valamint üzemeltetés során a műszaki felügyeletet.

Leggyakrabban kezelő felületként a kommunikatív és informatív működtetés érdekében érintő kijelzős paneleket alkalmazunk, nagyon kicsi, nagyon egyszerű vezérlések esetén a nyomógombos felület lehet a jó döntés.

A üzemvezérlés feladatát ellátó ipari számítógép csupán egy eszköz, mely a kereskedelemben kapható, mit sem ér azonban a szakszerűen és körültekintően megírt program nélkül, mely szakmai tapasztalat és hozzáértés nélkül lehetetlen.

részletek

Takarmánykeverő üzemek fejlesztése

Az állattenyésztés igényeit csak folyamatosan fejlesztett, korszerűsített takarmánykeverő üzemekkel lehet kiszolgálni. Cégünk, a Partnereink igényeit szem előtt tartva, tervezi, kivitelezi a már meglévő üzemek korszerűsítését, fejlesztését.
Egy üzemeltető sem engedheti meg a karbantartás elmaradása miatti meghibásodásból adódó kényszerű leállást.
Karbantartási tevékenységünket a szakterületünket képező takarmányipari feldolgozó üzemekben két különböző módon végezzük:
Az általunk kivitelezett, korszerűsített üzemekben szerződésben rögzített garanciális szervíz.
A garanciális időn túl, szerződést köthet velünk a karbantartási szolgáltatásunkra, éppúgy, mint más üzemek tulajdonosai, ha nem megoldott a tervszerű karbantartás

részletek

Fémszerkezetes épületek kivitelezése

 

Cégünk tevékenysége közé tartozik az acélszerkezetű csarnokok gyártása, építés-szerelése.

 

Munkáinkat minden esetben a határidőket betartva és a támasztott követelményeknek megfelelően teljesítjük, kedvező és versenyképes áron.

részletek

“… From idea to realization…”

Sinte Group is the reliable solution!

 

Our activity includes the production and procurement of materials, products and equipment required for technological processes, from individual consulting to design – individual design, on-site installation, commissioning and documentation.

3D Survey Design – See the Future!

The on-site survey with a 3D laser scanner is accurate and complete.

With its help, the completed plans and future workmanship will be of a much higher standard.

Thanks to the combined use of the scanned file and the 3-dimensional design program, our partners receive particularly spectacular plans for the ordered project.

Details

Construction of silos

Steel silos are suitable for storing agricultural crops.
An essential element of the silos is the ventilation system, which increases the storability of the crop, and grain cooling equipment can be connected to it, making periodic rotation and gasification unnecessary.
The construction is always preceded by architectural and technological planning.  
The selection of the applied crop management, material handling and storage technology can be made as a result of a very careful consultation and planning.

Details

Construction of drying plants

The ancient means of preserving the crop is to reduce the moisture content during drying. We now achieve this with the help of advanced, state-of-the-art equipment.
During our career as a contractor, we have been involved in the installation of several types of drying equipment, thus gaining valuable experience, which we can use to provide professional advice in selecting the type and performance of drying equipment suitable for achieving our goals.
We add the necessary material handling equipment as well as cleaning machines and containers to the selected crop dryer.
We prepare the necessary technological and architectural plans in accordance with the regulations in force, and then we carry out and coordinate the implementation

Details

Seed production

Our company undertakes the construction of plants optimized for the cleaning, grading and processing of seeds and cereals.
Knowledge of the installation of seed plant equipment requires special expertise, which was acquired by the specialists of Lak-Alarm Kft. During more than 20 years of construction activity.   
We offer complete production lines through our supplier relationships. Our engineering and construction team allows us to design and build turnkey facilities.
Together with our partners, our common mission is to provide the best possible solutions on time and on budget.

Details

Industrial dust extraction systems

In feed production and crop processing, various materials (cereals, coarse powders, fine powders, pellets, etc.) are ground, metered, measured, and mixed.
Lak-Alarm Ltd. offers special equipment for the handling, dedusting, feeding, conveying, mixing and bulk handling of raw materials, additives and by-products, ensuring performance,
wear resistance and simple, fast and clean maintenance. Together with our partners, our common mission is to provide the best possible solutions on time and on budget.

Details

Industrial plant construction

 

The company has held the role of general contractor several times in recent years, typically in the construction of feed processing plants and plant halls.

It is understandable that customers want to hand over the processes to a single, reliable company that coordinates not only the implementation but also the many participating companies.

In the course of our work, we have established well-functioning relationships with design and construction companies, as well as with the cooperating authorities.

Today, the specialists of the Company Group carry out all work phases, from expert consulting through design and production to construction.

Details

Mill construction

 

Products are obtained from milled cereals by professionally stored and properly prepared cereals. Different preparation and grinding are used for different seeds and cereals.

Environmental requirements, environmental protection, economy and food safety standards play an important role in the selection of technologies.

From the offer of the manufacturing companies, we select and plan the most suitable machines for the future operation, be it a roller chair, a screen or a material handling equipment.

Details

Industrial automation

 

Any manufacturing process can only be complete with a good control.

We supplement our planned and mechanically and architecturally constructed plants with PLC control, which includes logging of material handling, loading and unloading, weighing, storage, and technical supervision during operation.

Most often we use touch display panels for communicative and informative operation as a user interface, for very small, very simple controls the push-button interface can be a good choice.

An industrial computer that performs the task of plant control is just a tool that is commercially available, but it is worth nothing without a professionally and carefully written program that is impossible without professional experience and expertise.

Details

Development of feed mixing plants

The needs of animal husbandry can only be met by continuously developed, modernized feed mixing plants. Our company, keeping in mind the needs of our Partners, plans and implements the modernization and development of existing plants.
No operator shall allow a forced shutdown due to a failure due to non-maintenance.
We carry out our maintenance activities in the feed processing plants that form our field in two different ways:
The warranty service in the modernized plants we carry out is contractually stipulated.
In addition to the warranty period, you may enter into a contract with us for our maintenance service, as well as the owners of other plants, if scheduled maintenance is not resolved.

Details

Construction work for buildings relating to metal structures

 

The activity of our company includes the production and construction and assembly of steel-structured halls.

 

In all cases, we perform our work in accordance with the deadlines and in accordance with the requirements, at a favorable and competitive price.

Details

“… De la idee la realizare…”

Sinte Group este soluția de încredere!

 

Activitatea noastra include productia si achizitionarea materialelor, produselor si echipamentelor necesare proceselor tehnologice, de la consultanta individuala pana la proiectare – proiectare individuala, instalare la fata locului, punere in functiune si documentare.

Design sondaj 3D – Vezi viitorul!

Sondajul la fața locului cu un scaner laser 3D este precis și complet.

Cu ajutorul acestuia, planurile finalizate și manopera viitoare vor fi de un standard mult mai înalt.

Datorită utilizării combinate a fișierului scanat și a programului de design tridimensional, partenerii noștri primesc planuri deosebit de spectaculoase pentru proiectul comandat.

Detalii

Construcția silozurilor

Silozurile din oțel sunt potrivite pentru depozitarea culturilor agricole.
Un element esențial al silozurilor este sistemul de ventilație, care crește capacitatea de depozitare a culturii, iar la acesta se pot conecta echipamente de răcire a cerealelor, făcând inutilă rotația periodică și gazeificarea. 
Construcția este întotdeauna precedată de planificare arhitecturală și tehnologică. Selectarea tehnologiei de management al culturilor aplicate, manipularea materialelor și depozitarea se poate face ca urmare a unei consultări și planificare foarte atentă.

Detalii

Constructii instalatii de uscare

Mijlocul străvechi de conservare a culturii este reducerea conținutului de umiditate în timpul uscării.
Acum realizăm acest lucru cu ajutorul echipamentelor avansate, de ultimă generație.
De-a lungul carierei noastre de antreprenor, am fost implicați în instalarea mai multor tipuri de echipamente de uscare, dobândind astfel o experiență valoroasă, pe care o putem folosi pentru a oferi sfaturi profesionale în selectarea tipului și a performanței echipamentelor de uscare potrivite pentru atingerea obiectivelor noastre.
Adăugăm echipamentele necesare pentru manipularea materialelor, precum și mașini de curățat și containere la uscătorul de recolte selectat.
Intocmim planurile tehnologice si arhitecturale necesare in conformitate cu reglementarile in vigoare, iar apoi executam si coordonam implementarea

Detalii

Producția de semințe

Firma noastra se ocupa de constructia de plante optimizate pentru curatarea, sortarea si prelucrarea semintelor si cerealelor.
Cunoștințele privind instalarea echipamentelor plantelor de semințe necesită o expertiză specială, care a fost dobândită de specialiștii Lak-Alarm Kft. Pe parcursul a peste 20 de ani de activitate de construcții.  
Oferim linii de producție complete prin relațiile noastre cu furnizorii. Echipa noastră de inginerie și construcții ne permite să proiectăm și să construim instalații la cheie.
Împreună cu partenerii noștri, misiunea noastră comună este să oferim cele mai bune soluții posibile la timp și la buget.

Detalii

Sisteme industriale de aspirare a prafului

În producția de furaje și prelucrarea culturilor, diferite materiale (cereale, pulberi grosiere, pulberi fine, pelete etc.) sunt măcinate, măsurate, măsurate și amestecate.
Lak-Alarm Ltd. oferă echipamente speciale pentru manipularea, desprafuirea, alimentarea, transportul, amestecarea și manipularea în vrac a materiilor prime, aditivilor și subproduselor, asigurând performanță, rezistență la uzură și întreținere simplă, rapidă și curată.
Împreună cu partenerii noștri, misiunea noastră comună este să oferim cele mai bune soluții posibile la timp și la buget.

Detalii

Constructii de instalatii industriale

 

Compania a deținut de mai multe ori rolul de antreprenor general în ultimii ani, de obicei în construcția de fabrici de procesare a furajelor și hale de fabrici.

Este de înțeles că clienții doresc să predea procesele unei singure companii de încredere, care coordonează nu numai implementarea, ci și numeroasele companii participante.

Pe parcursul activității noastre, am stabilit relații funcționale cu firme de proiectare și construcții, precum și cu autoritățile cooperante.

Astăzi, specialiștii Grupului de Companie desfășoară toate fazele de lucru, de la consultanță de specialitate la proiectare și producție până la construcție.

Detalii

Construcția morii

 

Produsele sunt obținute din cereale măcinate prin cereale depozitate profesional și pregătite corespunzător. Pentru diferite semințe și cereale se folosesc diferite preparate și măcinare.

Cerințele de mediu, protecția mediului, economia și standardele de siguranță alimentară joacă un rol important în selecția tehnologiilor.

Din oferta firmelor producatoare, selectam si planificam cele mai potrivite utilaje pentru viitoarea exploatare, fie ca este vorba despre un scaun rulant, un paravan sau un echipament de manipulare a materialelor.

Detalii

Automatizare industriala

 

Orice proces de fabricație poate fi complet doar cu un control bun.

Suplimentăm instalațiile noastre proiectate și construite mecanic și arhitectural cu control PLC, care include înregistrarea materialelor de manipulare, încărcare și descărcare, cântărire, depozitare și supraveghere tehnică în timpul funcționării.

Cel mai adesea folosim panouri cu display tactil pentru operare comunicativă și informativă ca interfață cu utilizatorul, pentru comenzi foarte mici, foarte simple interfața cu buton poate fi o alegere bună.

Un computer industrial care îndeplinește sarcina de control al instalației este doar un instrument care este disponibil comercial, dar nu valorează nimic fără un program profesional și atent scris, care este imposibil fără experiență și expertiză profesională.

Detalii

Dezvoltarea instalațiilor de amestecare a furajelor

Nevoile zootehniei pot fi satisfăcute numai de instalații de amestecare a furajelor modernizate și dezvoltate continuu. Compania noastră, ținând cont de nevoile Partenerilor noștri, planifică și implementează modernizarea și dezvoltarea fabricilor existente.
Niciun operator nu va permite o oprire forțată din cauza unei defecțiuni din cauza neîntreținerii.
Activitățile noastre de întreținere le desfășurăm în fabricile de procesare a furajelor care formează domeniul nostru în două moduri diferite:
Serviciul de garanție în uzinele modernizate pe care le realizăm este stipulat contractual.
Pe lângă perioada de garanție, puteți încheia un contract cu noi pentru serviciul nostru de întreținere, precum și cu proprietarii altor instalații, dacă întreținerea programată nu este rezolvată.

Detalii

Lucrari de constructii pentru cladiri legate de structuri metalice

 

Activitatea firmei noastre include productia si constructia si montajul halelor cu structura metalica.

 

În toate cazurile, ne desfășurăm munca în conformitate cu termenele limită și în conformitate cu cerințele, la un preț favorabil și competitiv.

Detalii